CÔNG TY TNHH BIỂN QUỲNH FOOD
Mã số thuế: 2901882086
Khối Ái Quốc, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
+84944777009
BQF@BIENQUYNHFOOD.VN
Gửi thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH BIỂN QUỲNH FOOD
Mã số thuế: 2901882086
Khối Ái Quốc, Phường Quỳnh Phương, Thị Xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
+84944777009
BQF@BIENQUYNHFOOD.VN
Gửi thông tin liên hệ